Przejdź do treści

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, możliwość angażowania się w sprawy społeczne. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Działania wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarzają młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwalają na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczyniają się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości, uczą też pracy. Budują poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji.

Odwiedź nas na profilu facebookowym szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego -
© Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji 2023-2024
Wróć do spisu treści